Rubiks kube |:| Kubens egenskaper:
RUBIKs kube Start her

Kubens egenskaper

Noen av kubens egenskaper

Side

Denne kuben kan kanskje se ut som en kube som har fått flere klosser plassert riktig, men …

… her er det bare en side som har fått samme farge og ikke et lag som er løst.

Spørsmål: Det er bare én kloss som er plassert riktig, hvilken?


Svar: Det er den rød-hvite kanten som er rett.

Første lag

Denne kuben er et eksempel på en kube som har det røde laget samlet og er dermed en kube som holder på å bli løst.

Spørsmål: På en enkel måte kan det røde laget få korrekt plassering, hvordan?

Svar: Hvis det røde laget dreies 180°, så vil det røde laget være rett plassert i forhold til fargene på de andre senterklossene.

Kuben er bygd opp av 26 klosser. I tillegg er det en mekanisme skjult inne i midten av kuben.

Her har de tre typer klosser fått forskjellige farger:

HJØRNE: Hjørneklossene har her fått en turkis farge, 8 stk.
KANT: Kantklossene har her fått en lilla farge, 12 stk.
SENTER: Senterklossene har her fått en brun farge, 6 stk.

tre typer klosser

Samme hvordan en vrir på kuben, så kan ikke en hjørnekloss bli noe annet enn en hjørnekloss. En hjørnekloss har 3 farger.

hjørnekloss

Samme hvordan en vrir på kuben. så kan ikke en kantkloss bli noe annet enn en kantkloss. En kantkloss har 2 farger.

kantkloss

Samme hvordan en vrir på kuben, så kan ikke en senterkloss bli noe annet enn en senterkloss. En senterkloss har 1 farge.

senterkloss

Rekkefølgen på senterklossene kan IKKE endres på en 3x3-kube.

Selv om de horisontale og vertikale midtlagene vris – slik at det ser ut som om senterklossene er endret – så er ikke rekkefølgen på senterklossene endret. Derfor er det nødvendig i ta utgangspunkt i senterklossene for å bestemme – for eksempel – hva som er den røde siden.

senterklossene
Tilbake til Start her | Lukk alle | Gå til toppen | Gå videre til 3x3