RUBIKs kube Start her

nxnxn, NxN rubiks cube

10x1011x1112x1213x1314x1415x1517x1719x1921x21

Løs 3x3-kuben, 4x4-kuben, 5x5-kuben, 6x6-kuben, og 7x7-kuben før du eventuelt begynner på større kuber.

Min anbefaling er å stoppe på 7x7. Da større kuber enn det ikke er vanskeligere å løse, men det er bare mye mer tidkrevende å samle klossene.

 

Løsning nxn

Oppskriften for å løse nxn-kuber baserer seg på først å rydde opp kuben slik at 3x3 løsningen kan benyttes videre.

 1. FØRSTE SENTER (n-2)^2 klosser:
  1. Sett sammen en rekke med n-2 røde senterklosser. Det kan lønne seg å samle klossene i midten først.
  2. Sett sammen en annen rød rekke på en annen side.
  3. Slå sammen de 2 rekkene.
  4. Fortsett til alle røde senterklosser er samlet.
 2. ALLE SENTERKLOSSENE:
  1. Fortsett med fargen på motsatt side.  OBS! På partallskuber, som 10x10 må en passe på fargerekkefølgen, se på hjørneklossfargene.
  2. Sett sammen alle senterklossene på to sider som ligger inntil hverandre.
  3. Fortsett å sette sammen mange av senterklossene på de to siste sidene.
  4. De gjenstående senterklossene ordnes med 'Bytt senter'.
 3. SAMLE KANTKLOSSER:
  1. Kantklosser samles med mange 'Rydd midtlag', midtkantklossen er utgangspunktet.
  2. Noen ganger må 'Flipp kant' benyttes. 'Bytt kant' kan også benyttes.
 4. Som 3x3 kuben: Nå kan løsning for 3x3-kuben benyttes videre.

 

Løsning 3x3 med 3 rutiner

Oppskriften for å løse 3x3-kuben er utgangspunktet for løsning av de andre kubene.

 1. Førstelag og andrelag:
  1. Førstelag kryss:
   1. Rød senterkloss til venstre.
   2. Vri en rød kantkloss korrekt (dvs: med rett plass og flipp).
   3. Fortsett til alle fire røde kantklossene stemmer med senterklossene og danner et rødt kryss.
  2. Førstelag hjørner:
   1. Rød side til venstre.
   2. Plasser en rød hjørnekloss øverst i høyre lag. Kombiner så vridninger i høyrelag og topplaget helt til hjørneklossen er plassert korrekt.
   3. Fortsett med neste røde hjørnekloss, til hele det første laget er korrekt.
   4. Snu kuben med rød side ned.
  3. Andrelag kanter:
   1. Rød side ned.
   2. Vri en kantkloss korrekt ned i det horisontale midtlaget med 'Bytt kanter'.
   3. Fortsett til alle fire kantklosser er korrekt. Veksle mellom høyre og venstre side ved behov. Vri topplaget ved behov.
 2. Sistelag hjørner plasseres:
  1. Hvis to og bare to topphjørneklosser kan plasseres rett ved å vri topplaget, så utfør rutinen 'Bytt hjørner'.
  2. Vri topplaget slik at bare en topphjørnekloss får rett plassering og tre har feil plassering.
  3. Plasser den rett plasserte hjørneklossen bak til venstre.
  4. Utfør 'Bytt hjørner' en eller to ganger.
 3. Sistelag hjørner vris:
  1. Plasser to oransje hjørneklosser som skal vris, til høyre.
  2. Utfør rutinen 'Vri hjørner', en eller to ganger.
  3. Snu kuben, og gjenta til alle hjørneklossene er korrekt.
 4. Sistelag kanter:
  1. Flytt en oransje kantkloss ned i midtlaget med 'Bytt kanter'
  2. Snu eventuelt kuben og vri topplaget slik at denne kantklossen kommer på plass med oransje side opp når 'Bytt kanter' utføres en eller to ganger etter hverandre.
  3. Finn en annen oransje kantkloss som kan settes på plass på tilsvarende måte. Veksle mellom høyre og venstre versjon av 'Bytt kanter' ved behov. Snu kuben og vri topplaget før (og etter) rutinen ved behov. Pass på at det alltid er den samme kantklossen i det horisontale midtlaget som er med på rutinen.
  4. Fortsett helt til at alle de fire oransje kantklossene er på plass.

Se hele løsningen av 3x3-kuben

 


1x1x1

2x2

1x1-kuben er egentlig ingen rubikskube. Det er bare en fin liten kompakt kloss som er formet som en del av en rubikskube.

INFO: Likevel finnes det flere forklaringer på hvordan den kan 'løses'. Det er en artig gimmick.

Lukk alle | Gå til toppen