RUBIKs kube Start her

Start forklaring

Løsning av førstelag og andrelag

Her beskrives detaljert en teknikk hvor to lag av 3x3-kuben løses, det benyttes bare én lettlært rutine. Framgangsmåten som beskrives benyttes også ved fullstendig løsning. For å bli kjent med kuben kan det vært lurt å trene flere ganger på hvert enkelt punkt.

Hvis du er helt fersk nybegynner kan det være lurt først å ta en titt på kubens egenskaper.

 1. Førstelag kryss: Løsning av rødt kryss uten bruk av spesielle rutiner.
 2. Førstelag hjørner: Løsning av rødt lag uten bruk av spesielle rutiner.
 3. Rutinen Bytt kanter: Innlæring av rutinen Bytt kanter.
 4. Andrelag: Løsning av midtlaget med Bytt kanter.
 5. Resten av kuben: Siste lag gjenstår.

Etter gjennomgang av disse punktene kan en gå til 'siste lag' av fullstendig løsning av 3x3-kuben.

A. Førstelag kryss

Løsning av rødt kryss uten bruk av spesielle rutiner.

 1. Finn den røde senterklossen, snu kuben med rødt senter til siden.
 2. den røde senterklossen
 3. Finn en rød kantkloss, vri kanten først til den andre siden av kuben.
 4. Vri deretter den røde kantklossen på korrekt plass (dvs: med rett plassering og flipp). Se eksempel 1 og 2.
 5. Gjenta med en annen rød kantkloss, pass på å ta vare på kantklosser som allerede er løst.
 6. Fortsett til hele det første krysset er korrekt.
 7. Fargen på de røde kantklossene i krysset må også stemme med de andre senterklossene.

Ofte er det mulig å vri en kantkloss på plass på en enkel måte. Hvis aktuell kantkloss først plasseres som vist, så kan en av de to viste eksemplene benyttes.

Eksempel 1

Eksempel 2


Slik skal det bli når det første krysset er løst.

Førstelag kryss

 

B. Førstelag hjørner

Løsning av rødt lag uten bruk av spesielle rutiner.

 1. Kuben holdes med rødt kryss til siden.
 2. Snu kuben slik at plassen til et manglende rød hjørnekloss er fram, opp og til den samme siden av kuben.
 3. Vri slik at den hjørneklossen som skal til denne plassen er fram, opp og til den andre siden.
 4. Kombiner vridninger på siden og i topplaget, helt til hjørneklossen er plassert korrekt. Se eksempel 3, 4 og 5.
 5. Fortsett til hele det første røde laget er korrekt.
 6. Snu deretter kuben med rød side ned.

Forsøk å følge med på hva som skjer med den røde siden av hjørneklossen, spesielt er eksempel 3 og 4 lett å følge.

Eksempel 3

Eksempel 4

Eksempel 5


Slik skal det bli når hele det røde laget er løst:

Førstelag hjørner

Snu til slutt kuben med rød side ned:

Førstelag hjørner

 

C. Rutinen Bytt kanter

Innlæring av rutinen Bytt kanter

Rutinen påvirker bare 3 kantklosser, ingen andre klosser blir flyttet eller vridd av rutinen.

Notasjon:
R - Vri høyre lag med klokken
R' - Vri høyre lag mot klokken
U - Vri øvre lag med klokken
U' - Vri øvre lag mot klokken

 1. Lær rutinen 'Bytt kanter', høyre versjon:
  RU RU RU' R'U' R'U'
  1. Slik kan det gjøres, se også på videosnutten:
   1. Hold kuben med venstre hånd, plasser høyre tommel nederst til høyre og høyre pekefinger øverst til høyre på frontlagets side. Forsøk å gjøre de to første trekkene R U i én bevegelse. (Vri opp og i mot deg før du slipper.)
   2. Gjenta R U.
   3. Plasser igjen høyre tommel nederst til høyre og høyre pekefinger øverst til høyre på frontlagets side. Utfør R U' i en bevegelse. (Vri opp og i fra deg før du slipper.)
   4. Plasser høyre tommel øverst til høyre og høyre pekefinger nederst til høyre på baklagets side. Utfør R' U' i en bevegelse. (Vri ned og i fra deg før du slipper.)
   5. Gjenta R' U'.
 2. Lær også venstre versjon av rutinen 'Bytt kanter' . Hold da kuben med høyre hånd:
  L'U' L'U' L'U LU LU
Nybegynner-hjelp

I slike rammer er aktuelle klosser forsøk vist slik:

       / toppen\
{venstreside}[fronten](høyreside)

Eksempel: [ ' ]( '-)

Bruk gjerne huskesetninger som dette:
  "en-to   tre   fire-fem"
  "ned  ned  opp  opp"
Notasjonen som benytter tegnene  !  ^  <  >  kan være til hjelp:
  !  vri ned
  ^  vri opp
  <  vri til venstre
  >  vri til høyre

Eksempel: R^U<
vri høyreside opp og vri toppen til venstre

 

Bytt kanter, høyre


TIPS: Når rutinen Bytt kanter utføres tre ganger, nås utgangspunktet pånytt.

TIPS: Hvis du følger med på hvordan de røde klossene flyttes, så kan det være lettere å huske hvordan rutinen skal utføres. De tre røde klossene flyttes først unna, så kan sidelaget dreies uten å påvirke de røde klossene, så settes de røde klossene på plass igjen.

TIPS:
Rutiner kan gjerne øves inn på en uordnet kube.


Rutinen Bytt kanter skifter plass på tre kantklosser, ingen andre klosser blir påvirket.

Prøv gjerne å holde fokus på de tre sidene av kantklossene som er vist :

fokus på de tre sidene av kantklossene fokus på de tre sidene av kantklossene

Bytt kanter, høyre

Vri en sidekloss på plass i midtlaget med 'Bytt kanter, høyre'.


RU RU RU' R'U' R'U'

ByttKanterH
 [ ' ]( '-)
en - to  tre  fire - fem
R^U< R^U<  R^U>  R!U> R!U>

Bytt kanter, venstre

Vri en sidekloss på plass i midtlaget med 'Bytt kanter, venstre'.


L'U' L'U' L'U LU LU

ByttKanterV
 {-' }[ ' ]
en - to  tre  fire - fem
L^U> L^U>  L^U<  L!U< L!U<

 

D. Andrelag

Løsning av andrelaget med rutinen Bytt kanter

 1. Kuben som nå har et lag ferdig holdes med rødt lag ned.
 2. et lag ferdig
 3. Vri en sidekloss korrekt i fra topplaget og ned i det horisontale midtlaget med 'Bytt kanter' (høyre eller venstre versjon).
 4. Fortsett til hele det andre laget er korrekt. Veksle mellom høyre og venstre versjon ved behov. Vri topplaget og snu hele kuben ved behov.
 5. Noen ganger må en feil kantkloss vris opp i fra det horisontale midtlaget med den samme rutinen 'Bytt kanter'.
fokus på de tre sidene av kantklossene

Slik skal det bli:

Andrelag

 

E. Resten av kuben

Sistelag gjenstår

Et lag vil fortsatt være feil. Hvordan resten av kuben kan løses, forklares under komplett løsning av 333-kuben.

TIPS: Bli godt kjent med løsningen av de to første lagene, gjenta mange ganger, før du fortsetter med det siste laget.

Neste: Gå videre til 3x3

Opptil 8 klosser i topplaget kan være feil, når de to første lagene er løst.

to første lagene er løst

 

Lukk alle | Gå til toppen | Gå videre til 3x3