RUBIKs kube Start her
5x5 super 4x4 super 3x3 super

Superkuber

En superkube er en variant av Rubiks kube hvor også senterkubene har en orientering.

INFO: Designet på superkuber kalles Pochmann supercube [google søk] og Eastsheen supercube [google søk].


3x3 superkube

333 super
Løs 3x3 SuperCube

4x4 superkube

444 super
Løs 4x4 SuperCube

5x5 superkube

555 super
Løs 5x5 SuperCube

2x2 'superkube'

222 super

Dette er ikke en superkube, da 2x2-kuben ikke har senterklosser.

OBS: Den kan nok være mer forvirrende å løse på grunn av fargene, men løses som en ordinær 2x2-kube.