RUBIKs kube Start her
5x5

5x5x5, Professor cube

Løs 3x3-kuben og 4x4-kuben før du begynner på 5x5-kuben. I tillegg til rutinene for Revenge-kuben benyttes det bare 1 rutine til for å løse Professor-kuben, totalt bare 6 rutiner.

Løsning 5x5

Oppskriften for å løse 5x5-kuben baserer seg på først å rydde opp kuben slik at 3x3 løsningen kan benyttes videre. (Du kan også følge den forenklede og generelle løsningen for nxn-kuber.)

 1. SMÅ KRYSS:
  1. Lag rødt lite kryss med 5 klosser. (Plasser gjerne alle 9 røde senterklosser med det samme.)
  2. Fortsett med hvitt, blått, gult, grønt og oransje lite kryss. (Plasser gjerne også flere av hjørnesenterklossene.)
 2. SENTERKLOSSER:
  1. Snu kuben og vri ytterlagene for å klargjøre for flytting av en hjørnesenterkloss.
  2. Flytt hjørnesenterklossen med 'Bytt senter'.
  3. Fortsett til alle hjørnesenterklossene er på plass.
 3. SAMLE ALLE TRIPPELKANTER: Rød side til høyre eller venstre. (Se også punkt 5 om 'Flipp kant'.)
  1. Vri ytterlagene slik at en sentermidtkant og minst en tilsvarende sidemidtkant befinner seg på de vertikale midtlagene.
  2. Samle sidemidtkanten til sentermidtkanten med 'Rydd midtlag'. Ofte må en av de vertikale sidemidtlagene vris før og etter rutinen.
  3. Fortsett med den andre sidemidtkanten så det dannes en trippelkant.
  4. Vri trippelkanten ut til den ene siden på enkleste måte.
  5. Fortsett med å samle trippelkanter. Samle gjerne røde trippelkanter først og flytt trippelkantene til den røde siden med det samme.
 4. Som 3x3 kuben: Nå kan løsning for 3x3-kuben benyttes videre.
  (Senterkloss => 9 senterklosser; sidekant => trippelkant)
 5. EVENTUELT FLIPP KANT: Noen ganger bør/må den noe kompliserte rutinen 'Flipp kant' benyttes.
 6. Hvis to "dobbeltkanter" må bytte plass kan flere 'Rydd midtlag' benyttes, eller bruk ekstrarutinen 'Bytt kant'.

 

555: Bytt senter


randelshofer.ch Twister

En hjørnesenterkloss flyttes fra topplaget til tilsvarende plass i fronten.

Det inngår tre senterklosser i dette trekket, men hold fokus på de to som tydelig framgår.

ByttSenter
 / 7  \
 [ 7  ]
ned vri ned tilbake
opp vri opp tilbake
 l! F> r!  F<
 l^ F> r^  F<

NL F NR' F'
NL' F NR F'

TIPS: Rutinen er den samme som benyttes for 4x4 superkube.

 

Rutiner felles med mindre kuber:

555: Rydd midtlag, høyre

( NR D2 NR' U2 ) 2


randelshofer.ch Twister

Tre kanter i de vertikale midtlag bytter plass.

RyddMidtlagH
 / . ' \
 [ :  ]
(hopp-BUNN hned-TOPP)2
( r^ D2  r! U2 )2

555: Rydd midtlag, venstre

( NL' D2 NL U2 ) 2


randelshofer.ch Twister
RyddMidtlagV
 / ' . \
 [  : ]
(vopp-BUNN vned-TOPP) 2
( l^ D2  l! U2 ) 2

 

555: Flipp kant

NR2 B2
U2 NL U2 NR'
U2 NR U2
F2 NR F2 NL'
B2 NR2


randelshofer.ch Twister

To kantklosser flippes for å stemme med sentermidtkanten.

FlippKant
 / . . \
HOPP-BAK
TOPP-vned TOPP-hned
TOPP-hopp-TOPP
FRONT-hopp FRONT-vopp
BAK-HOPP
r2 B2
U2 l!  U2 r!
U2 r^ U2
F2 r^  F2 l^
B2 r2

 

555: Bytt kant

TR2 TF2
U2 NR2 U2
TF2 TR2


randelshofer.ch Twister

Rutine som kan erstatte flere 'Rydd midtlag'

ByttKant
 / : : \
HSIDEN-FRONTEN
TOPP-HOPP-TOPP
FRONTEN-HSIDEN
(Rr)2 (Ff)2
 U2 r2 U2
(Ff)2 (Rr)2

 

Rutiner for løsning som 3x3:

Løsning 3x3 med 3 rutiner

Oppskriften for å løse 3x3-kuben er utgangspunktet for løsning av de andre kubene.

 1. Førstelag og andrelag:
  1. Førstelag kryss:
   1. Rød senterkloss til venstre.
   2. Vri en rød kantkloss korrekt (dvs: med rett plass og flipp).
   3. Fortsett til alle fire røde kantklossene stemmer med senterklossene og danner et rødt kryss.
  2. Førstelag hjørner:
   1. Rød side til venstre.
   2. Plasser en rød hjørnekloss øverst i høyre lag. Kombiner så vridninger i høyrelag og topplaget helt til hjørneklossen er plassert korrekt.
   3. Fortsett med neste røde hjørnekloss, til hele det første laget er korrekt.
   4. Snu kuben med rød side ned.
  3. Andrelag kanter:
   1. Rød side ned.
   2. Vri en kantkloss korrekt ned i det horisontale midtlaget med 'Bytt kanter'.
   3. Fortsett til alle fire kantklosser er korrekt. Veksle mellom høyre og venstre side ved behov. Vri topplaget ved behov.
 2. Sistelag hjørner plasseres:
  1. Hvis to og bare to topphjørneklosser kan plasseres rett ved å vri topplaget, så utfør rutinen 'Bytt hjørner'.
  2. Vri topplaget slik at bare en topphjørnekloss får rett plassering og tre har feil plassering.
  3. Plasser den rett plasserte hjørneklossen bak til venstre.
  4. Utfør 'Bytt hjørner' en eller to ganger.
 3. Sistelag hjørner vris:
  1. Plasser to oransje hjørneklosser som skal vris, til høyre.
  2. Utfør rutinen 'Vri hjørner', en eller to ganger.
  3. Snu kuben, og gjenta til alle hjørneklossene er korrekt.
 4. Sistelag kanter:
  1. Flytt en oransje kantkloss ned i midtlaget med 'Bytt kanter'
  2. Snu eventuelt kuben og vri topplaget slik at denne kantklossen kommer på plass med oransje side opp når 'Bytt kanter' utføres en eller to ganger etter hverandre.
  3. Finn en annen oransje kantkloss som kan settes på plass på tilsvarende måte. Veksle mellom høyre og venstre versjon av 'Bytt kanter' ved behov. Snu kuben og vri topplaget før (og etter) rutinen ved behov. Pass på at det alltid er den samme kantklossen i det horisontale midtlaget som er med på rutinen.
  4. Fortsett helt til at alle de fire oransje kantklossene er på plass.

Se hele løsningen av 3x3-kuben

 

555: Bytt kanter, høyre

RU RU RU' R'U' R'U'


randelshofer.ch Twister

555: Bytt kanter, venstre

L'U' L'U' L'U LU LU


randelshofer.ch Twister

 

555: Bytt hjørner

R'U LU' RU L'U'


randelshofer.ch Twister

 

555: Vri hjørner

LU L'U LU UL'
R'U' RU' R'U' U'R


randelshofer.ch Twister

 

Lukk alle | Gå til toppen